Maatwerk is de sleutel

Financiering is een belangrijk vraagstuk bij een apotheekovername. Banken zijn terughoudender geworden met het financieren van bedrijfsovernames en nieuwe ondernemingen. Daar komt nog bij dat de marges in de farmacie behoorlijk geslonken zijn. Gevolg is dat de financiering vaak niet of niet volledig rond komt en een jonge zelfstandige apotheker daardoor weinig kansen krijgt.

In zo’n geval regelt Apotheekfonds PharmaConnect (aanvullende) financiering. Het grootste deel van de financiering wordt in principe verstrekt door de bankpartner. Het aanvullende deel komt uit het apotheekfonds dat gevuld wordt door beleggers.

Altijd maatwerk

  • Een financieringsconstructie kan tot stand komen bij een overname, een nieuwvestiging of bij nieuwe samenwerkingsvormen.
  • De overdracht kan honderd procent of gedeeltelijk zijn, in één keer of geleidelijk.
  • Ook de looptijden en de hoogte van de aanvullende financiering kunnen variëren.
  • Uitgangspunt is dat de overnemende of startende apotheker binnen maximaal tien jaar de volledige financiering kan aflossen.