Disclaimer

Bij de realisatie van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Apotheekfonds PharmaConnect kan niet onvoorwaardelijk garanderen dat de informatie van deze site te allen tijde geheel juist, volledig of actueel is. Aan het uitsluitend raadplegen van deze site kunnen derhalve geen rechten worden ontleend, terwijl de eigenaar geen aansprakelijkheid aanvaardt voor welke vorm van schade dan ook die zou zijn ontstaan op grond van deze online informatie of interpretatie daarvan.

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden gebruikt voor andere doelen dan door Apotheekfonds PharmaConnect beoogd. Alle rechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Raadplegers van de site worden geacht van deze voorwaarden op de hoogte te zijn.

Deze site is ontwikkeld, gebouwd en wordt onderhouden door Ontwerppartners.