Werkwijze in het kort

werkwijze

  • PharmaConnect realiseert een match tussen koper en verkoper.
  • Slagen we daar in dan starten we een zorgvuldige onderzoeks- en onderhandelingsfase om een transactie daadwerkelijk tot stand te brengen.
  • Is er sprake van aanvullende financiering vanuit PharmaConnect, dan volgt na de transactie een begeleidingsfase tot het moment van aflossing van de aanvullende financiering. Alle details en rechten en plichten van de startende apotheker liggen vast in een exploitatiekader.
  • Voor investeerders starten wij fondsen die in meerdere apotheken beleggen. Het zorgt voor spreiding van risico en uitzicht op een goed rendement.